+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Společnost PROGEO, s.r.o. byla založena na podzim roku 1993. Od počátku je specializací společnosti analýza a hodnocení hydrogeologických úloh pomocí matematických modelů proudění podzemních vod a transportu rozpuštěných látek. Zvolený přístup umožňuje hlubší pochopení všech souvislostí a rovněž predikci chování simulovaných systémů.

V oboru modelování je PROGEO řazeno mezi nejlepší v ČR. Pracovní náplň byla postupně rozšířena na kompletní rozsah "klasických" hydrogeologických a hydrologických prací:

 • hodnocení jímání podzemní vody, bilance množství podzemní vody a její ochrana,
 • hodnocení proudění podzemní vody ve spojitosti s těžbou nerostných surovin,
 • projektování a realizace hydrogeologických a hydrologických režimních měření hladin a jakosti podzemních vod (včetně jejich průzkumu a ochrany),
 • hodnocení a modelové simulace transportu tepla a klimatických změn,
 • zpracování rizikových analýz, hodnocení kontaminace a optimalizace sanačních prací při aplikaci transportních modelů.

Významnou aktivitou je rovněž účast v řadě výzkumných úkolů (výzkum puklinových systémů a nízkých propustností z pohledu možného ukládání nebezpečných odpadů, využití tepla z horninového prostředí, ochrana podzemních vod).

PROGEO je zakládajícím členem Technologické platformy pro udržitelné vodní zdroje, odpovědní pracovníci jsou členy České asociace hydrogeologů.

Naši zaměstnanci jsou spoluautory publikací Podzemní vody České republiky (J.Krásný a kol., Regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod) a Podzemní vody České republiky (editor V.Pytl, publikace o jímacích územích a jímání podzemních vod).

[©2014 progeo]