+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

:: Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

 • simulace transportu kontaminantů, stanovení množství a intenzity zdrojů,
 • hodnocení a optimalizace sanačních prací,
 • prognózy vývoje kontaminace, 
 • zpracování a aktualizace rizikových analýz.
 
 

Reference

Modelové hodnocení proudění podzemní vody a transportu kontaminace v areálu RWE Energie, s.r.o., Tuhnice (Karlovy Vary)
Lokalita: Karlovy Vary
Objednatel: Vodní zdroje, a.s.
2019

Proudění podzemní vody a transportu kontaminace v areálu bývalého podniku AVIA Kutná Hora - modelové simulace
Lokalita: Kutná Hora
Objednatel: EKOSYSTEM spol. s r.o.
2019

AR Chropyňsko - numerický model proudění podzemní vody a transportu kontaminace
Lokalita: Chropyně a okolí
Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o.
2019

Matematický model proudění podzemní vody a transportu kontaminantů - Dittrich a Greipel CZ, Kaplice
Lokalita: Kaplice a okolí
Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o.
2019

Matematický model proudění podzemní vody a transportu kontaminantů - Dřevopodnik Zdíkovec
Lokalita: Zdíkovec a okolí
Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o.
2019

Matematický model proudění podzemní vody a transportu kontaminantu v areálu BSS Metaco (Brandýs n.Labem)
Lokalita: Brandýs nad Labem a okolí
Objednatel: EKOSYSTEM spol. s r.o.
2018

Matematický model proudění podzemní vody a transportu kontaminantu v areálu Mototechny (Dolní Cetno)
Lokalita: Dolní Cetno a okolí
Objednatel: EMSA ekologické služby, spol. s r.o.
2018

Matematický model proudění podzemní vody a transportu kontaminantu tetrachlorethen z areálu spol. Profer Plus s.r.o.
Lokalita: Hradec Králové a okolí
Objednatel: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
2017

Matematické modelování proudění podzemní vody a transportu chlorovaných uhlovodíků z oblasti areálů KOVO a SUBLIMA
Lokalita: Březnice
Objednatel: ENACON, s.r.o.
2012

Matematické modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v areálu Měď Povrly a.s.
Lokalita: Povrly
Objednatel: 4Gconsite s.r.o.
2012

Simulace proudění podzemní vody v oblasti lagun - návrh sanačního drénu
Lokalita: Litvínov
Objednatel: AVE CZ a.s.
2011

Hydraulický model proudění podzemní vody a šíření kontaminace: Skládka Paramo - Časy
Lokalita: Časy
Objednatel: 4Gconsite s.r.o.
2011

Stanovení hmotnostního toku NEL do říční sítě Labe z areálu firmy Kovošrot Group CZ a. s. v Děčíně
Lokalita: Děčín
Objednatel: Kovošrot Děčín
2010

Hydrogeologický doprůzkum v lokalitě průmyslového areálu v Kralupech n. Vltavou společnosti Unipetrol a.s.
Lokalita: Kralupy n. Vltavou
Objednatel: Ministerstvo financí ČR
2009

Matematické modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminantů v oblasti Skopje
Lokalita: Makedonie
Objednatel: Enacon
2008

Spolchemie Ústí nad Labem - modelové řešení proudění podzemní vody a transportu kontaminace, zhodnocení zátěže toku Labe přítokem kontaminantů z oblasti areálu závodu
Lokalita: Ústí n. Labem
Objednatel: VÚV
2006

Doplněk aktualizované analýzy rizik - skládka Nelahozeves spol. UNIPETRL, a.s.
Lokalita: Nelahozeves
Objednatel: Ministerstvo financí ČR
2010

Aktualizovaná analýza rizika prům.areálu v Kralupech n.Vltavou společnosti Unipetrol a.s.
Lokalita: Kralupy nad Vltavou
Objednatel: Ministerstvo financí ČR
2007

Modelové řešení transportu kontaminantů ze skládky Škoda a.s., bilance kontaminantů, prognóza vývoje koncentrací po odtěsnění skládky
Lokalita: Sulkov
Objednatel: Vodní Zdroje Holešov a.s.
2005

Modelové hodnocení transportu chlorovaných uhlovodíků z lokality bývalého s.p. Transporta Chrudim
Lokalita: Transporta Chrudim
Objednatel: VZ Ekomonitor s.r.o.
2005

[©2014 progeo]