+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

:: Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Transport tepla

Změny teplotního pole v horninovém prostředí vlivem:

 • jímacích zařízení (tepelná čerpadla),
 • uložení odpadů vyvíjejících teplo,
 • vlivem změn odběrů a směrů proudění podzemní vody.
 
 

Reference

Vliv dlouhodobého provozu tepelných čerpadel na udržitelnost energetického potenciálu horninového prostředí
Číslo výzkumného úkolu: FV10511
Spoluřešitelé: SG Geotechnika, Technická univerzita v Liberci, Watrad
2016-2019

Výzkum získávání tepelné energie z horninového prostředí tunelových staveb
Číslo výzkumného úkolu: MPO FR-TI4/269
Spoluřešitelé: Arcadis Geotechnika, Isatech, GME, Technická univerzita v Liberci
2012-2016

Reverzibilní skladování energie v horninovém masivu
Číslo výzkumného úkolu: TA ČR 1020348
Spoluřešitelé: Isatech, ČGS, Arcadis Geotechnika, ÚSMH AV ČR, Technická univerzita v Liberci
2011-2014

Ověření geotechnické a hydrogeologické stability zájmového území mezi ložisky Rožná a Olší - matematický model proudění a transportu tepla
Lokalita: Dolní Rožínka - Olší
Objednatel: SÚRAO
2013

Geotermální zdroje, jejich limity a trvale udržitelné využití: benešovsko-ústecký zvodněný systém - matematický model proudění podzemní vody a transportu tepla
Lokalita: Benešov nad Ploučnicí, Ústí nad Labem, Děčín
Objednatel: Přírodovědecká fakulta UK v Praze
2009

[©2014 progeo]