+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

:: Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Hydrogeologie pro stavební účely

 • ovlivnění proudění podzemní vody výstavbou stavebních jam, podzemních stěn, retenčních nádrží, jezových zdrží,
 • ovlivnění stavbami zamezujícími infiltraci, nebo stavbami určenými k zasakování povrchových  vod
 
 

Reference

Hodnocení proudění podzemní vody (matematickým modelem) v oblasti výstavby bytového komplexu ALTO Bydlení Cibulka
Lokalita: Praha 5
Objednatel: HYDROPRO CZ, s.r.o.
2017

Tunel Pohůrka - dálnice D3 310/I v úseku Úsilné-Hodějovice, matematický model proudění podzemní vody a hydrogeologické hodnocení výstavby tunelu
Lokalita: budějovická pánev
Objednatel: Geo-Tec-GS, a.s.
2015

Matematický model proudění podzemní vody - hodnocení vybudování plavebního stupně Děčín na proudění podzemní vody - v rámci projektu zlepšení plavebních podmínek na Labi
Lokalita: plavební stupeň Děčín na Labi
Objednatel: VPÚ DECO a.s., ŘVC ČR
2012

Hydraulické posouzení vlivu výstavby dopravního terminálu Veleslavín na proudění a úrovně hladin podzemní vody
Lokalita: Veleslavín
Objednatel: GEOTEC -GS a.s.
2012

Návrh systému řízeného zaplavování - Aréna Centrum Praha
Lokalita: Praha 7 - holešovický pivovar
Objednatel: GEO-ING Jihlava
2003

[©2014 progeo]