+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

:: Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Transport radionuklidů (ÚRAO)

 • hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, simulace proudění podzemní vody a transportu radionuklidů,
 • hodnocení bezpečnosti povrchových úložišť radioaktivního odpadu,  
 • predikce postupových dob a koncentrací radionuklidů v případě hypotetického úniku
 
 

Reference

Výzkumná podpora pro bezpečnostní hodnocení hlubinného úložiště-hydraulické a transportní modely, hodnocení bezpečnosti HURAO
Lokalita: 9 lokalit v ČR
Objednatel: ÚJV Řež, a.s.; SÚRAO ČR
2014-2020

Studie uzavření ÚRAO Bratrství - hydraulický a transportní model
Lokalita: Jáchymov
Objednatel: ÚJV Řež
2017

Aktualizace hydrogeologického modelu transportu radionuklidů v okolí ÚRAO Dukovany
Lokalita: ÚRAO Dukovany
Objednatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů
2002, 2007, 2012, 2016

Zpracování a aktualizace hydrogeologického modelu proudění podzemní vody a transportu radionuklidů v okolí ÚRAO Richard
Lokalita: ÚRAO Richard
Objednatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů
2002, 2008, 2013, 2016

Hydraulický a transportní model lokality HÚ - citlivostní analýzy a hodnocení vlivu hydraulických a transportních parametrů na šíření radionuklidů
Lokalita: -
Objednatel: Správa úložišť radioaktivních odpadů
2004

[©2014 progeo]