+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

:: Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

 • ovlivnění proudění podzemní vody současnou těžbou - lomy, pískovny,
 • prognózy ovlivnění proudění při nové otvírce, rozšíření nebo prohloubení lomů a pískoven.
 
 

Reference

Hydrologické a hydrogeologické hodnocení - Vliv těžby ložiska vápenců na proudění podzemní vody - modelové řešení
Lokalita: Velkolom Čertovy schody
Objednatel: VLČS a.s.
2000-2020

Modelové řešení vlivu těžby kaolinu na proudění podzemní vody v severní části Plzeňské pánve
Lokalita: Kaznějov
Objednatel: Kaolin Kaznějov a.s., Keramika Horní Bříza a.s.
1994-2020

Hodnocení ovlivnění proudění a jakosti podzemní vody navrhovaným rozšířením těžby v pískovně Otradovice
Lokalita: Otradovice - Zelená bouda
Objednatel: Fr. Jampílek
2012

Hydraulický model proudění podzemní vody v oblasti lomu Střeleč a jeho okolí
Lokalita: Střeleč
Objednatel: Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
2011

Modelové posouzení záměru zahloubení a rozšíření lomu Chornice
Lokalita: Chornice - Chobyně
Objednatel: Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
2010

Hodnocení vlivu těžby pískoven Lahovičky, Radotín a Lahovice na proudění podzemní vody.
Lokalita: Lahovice
Objednatel: GET s.r.o.
2008

[©2014 progeo]