+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

:: Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Monitoring podzemních vod

 • návrhy, realizace a optimalizace režimních měření hladin podzemní vody,
 • hydrologická měření průtoků povrchové vody a jejich hodnocení,
 • monitoring jakosti podzemní vody – odběry vzorků podzemních vod.
 
 

Reference

Záměry hladin podzemní vody, kontinuální měření hladin a teplot, přehled a hodnocení odběrů
Lokalita: Povodí Pšovky, Košáteckého potoka a dolní Liběchovky
Objednatel: Středočeské vodárny a.s.; Vodárny Kladno-Mělník a.s.
1999-2019

Zezónní záměry hladin kvantitativní hodnocení proudění podzemní vody
Lokalita: Kaznějov
Objednatel: Lasselsberger a.s.; Kaolin Kaznějov a.s.
1997-2019

Režimní měření hladin podzemní vody, vydatnosti pramenů a průtoků vody v tocích
Lokalita: Velkolom Čertovy schody
Objednatel: VLČS a.s.
1999-2019

Záměry průtoků v širší oblasti rozšíření kontaminace chlorovanými uhlovodíky v okolí výrobního areálu Transporta Chrudim, a.s.
Lokalita: Chrudimsko
Objednatel: Vodní Zdroje Ekomonitor spol. s r.o.
2006 - 2019

[©2014 progeo]