+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

:: Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Jímání a jakost podzemních vod

Hodnocení jímacích území:

 • bilance množství a jakosti podzemní vody,
 • ovlivnění proudění podzemní vody,
 • návrhy a realizace režimních měření hladin podzemní vody a průtoků povrchové vody,
 • návrhy ochranných pásem,
 • optimalizace provozu jímacích území

Hodnocení zdrojů podzemní vody:

 • ovlivnění proudění podzemní vody,
 • návrhy minimální hladiny, minimálních průtoků (pro vydání vodohospodářských povolení k odběru podzemní vody)
 
 

Reference

Bilance zásob podzemních vod a jejich jakosti - roční bilance, prognóza vývoje a optimalizace odběrů, ovlivnění zásob podzemní vody
Lokalita: Jímací území Mělnická Vrutice a dolní Liběchovka
Objednatel: Středočeské vodárny, a.s.; Vodárny Kladno - Mělník
1994-2023

Hodnocení časového vývoje zásob a jakosti podzemní vody, optimalizace provozování umělé infiltrace, optimalizace provozování zdrojů břehové infiltrace se zvýšeným obsahem dusičnanů pro Úpravnu vody Káraný
Lokalita: Káraný
Objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s; Pražská vodohospodářská spol., a.s.; Vodárna Káraný, a.s.
2005-2023

Bilanční hodnocení zásob a jakosti podzemních vod v jihočeských pánvích a krátkodobá prognóza jejich vývoje
Lokalita: Budějovická a třeboňská pánev
Objednatel: Povodí Vltavy, s.p.
2004-2023

Analýza a hodnocení hydrogeologických poměrů širší oblasti vodního zdroje Bzenec komplex
Lokalita: Bzenec a širší okolí
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
2016-2023

Hydrogeologická a hydrologická měření v jímacích územích Obrtka, Úštěcký potok a Pavličky, hodnocení zásob podzemních vod
Lokalita: Obrtka, Úštěcký potok
Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2008-2023

Pivovar Velké Popovice-modelové řešení proudění a bilance zásob podzemní vody pro jímací vrty pivovaru Velké Popovice
Lokalita: Velké Popovice a širší okolí
Objednatel: Vodní zdroje, a.s.
2005, 2019

Vodní zdroj Nebanice - modelové hodnocení proudění podzemní vody v oblasti jímacích území Nebanice I a Nebanice II, I. a II.etapa
Lokalita: Chebská pánev
Objednatel: FINGEO, s.r.o.
2018-2019

Geochemické a hydraulické vyhodnocení původu Fe v surové vodě
Lokalita: Káraný a okolí
Objednatel: Vodárna Káraný, a.s.
2019; 2020

Hydrogeologické hodnocení odběru podzemní vody z vrtů horusické jímací linie pro Úpravnu vody Dolní Bukovsko (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)
Lokalita: třeboňská pánev - severní část
Objednatel: Sdružení měst a obcí Bukovská voda
2015; 2018

Hydrogeologické hodnocení vlivu odběru z vrtu BP 4 na režim proudění podzemní vody (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)
Lokalita: BP 4 Hrdějovice (budějovická pánev)
Objednatel: ČEVAK a.s.
2012; 2018

Hydrogeologické hodnocení vlivu odběru z vrtů pivovaru Budějovický Budvar na režim proudění podzemní vody (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)
Lokalita: České Budějovice, budějovická pánev
Objednatel: Budějovický Budvar, n.p.
2007; 2015

Hydrogeologické hodnocení odběrů podzemní vody a přírodní minerální vody v lokalitě Byňov (Dobrá voda) (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)
Lokalita: Jímací území Byňov (Dobrá voda), třeboňská pánev
Objednatel: Poděbradka a.s.
2012; 2017

Hydrogeologické hodnocení vlivu odběru z vrtu Budějovického měšťanského pivovaru na režim proudění podzemní vody (pro vydání vodoprávního povolení k odběru)
Lokalita: České Budějovice, budějovická pánev
Objednatel: Budějovický měšťanský pivovar, a.s.
2015

Modelové řešení proudění podzemní vody v okolí jímacího území a ovlivnění průtoků v Blšance
Lokalita: Holedeč, Blšanka
Objednatel: VÚV TGM v.v.i.
2012

Návrh a aktualizace ochranných pásem jímacího území Káraný a komplexu umělé infiltrace
Lokalita: Káraný
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
2006, 2010, 2012

Hodnocení vlivu solení komunikací na koncentrace chloridů v podzemní vodě
Lokalita: Budějovická pánev
Objednatel: EIA servis s.r.o.
2006

Návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně
Lokalita: Jímací území Řepín
Objednatel: Vodárny Kladno-Mělník
2002

Tomkův mlýn - Návrh na stanovení ochranných pásem I. a II. stupně vrtu HV-5 (Dobrá voda)
Lokalita: Třeboňská pánev - jižní část
Objednatel: HBSW a.s.
2002

[©2014 progeo]