+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

:: Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

 

 
 

Reference

Zhodnocení nízké vydatnosti vrtů pro tepelná čerpadla - Aquapark Beroun
Lokalita: Beroun
Objednatel: Sweco Hydroprojekt a.s.
2014

Hydrogeologický posudek: vliv hornické činnosti a otvírky DP Kaznějov 3 na vydatnosti a jakost zdrojů podzemní vody společnosti OMGD
Lokalita: Kaznějov
Objednatel: Lasselsberger GmbH
2013

Hydraulické a hydrologické posouzení vlivu revitalizace Příšovky
Lokalita: Příšovice (okres Liberec)
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
2012

Zhodnocení odtokových poměrů v toku Pšovky ve vztahu k jímání podzemní vody
Lokalita: Mělnická Vrutice
Objednatel: Městský úřad Mělník
2008

Hydrogeologický posudek - Sojovice, hodnocení ovlivnění hladin podzemní vody v obci a v jejím okolí
Lokalita: Sojovice
Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
2006

[©2014 progeo]