+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

:: Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Matematické modelování v oblastech hodnocení a využití přírodních zdrojů podzemních vod a střetu zájmů ochrany přírody

 
 

Reference

Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací
Lokalita: Mostecká pánev a okolí
Objednatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba (VRV) , a.s.
2020

Modelové hydrogeologické zhodnocení oblasti Českolipska
Lokalita: Česká Lípa a široké okolí
Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2019

REBILANCE ZÁSOB PODZEMNÍCH VOD - hydraulické modely a hodnocení proudění podzemní vody
Lokalita: Hydrogeologické rajóny - kvartéry Labe, křídové regiony
Objednatel: Česká geologická služba
2010-2016

Bilanční studie podzemních vod na území CHKO Litovelské Pomoraví
Lokalita: Litovelské Pomoraví
Objednatel: Orlická hydrogeologická spol. s.r.o.
2009-2012

Negativní antropogenní vlivy v povodí Bíliny - hydrogeologické hodnocení a modelové řešení proudění podzemní vody
Lokalita: Bílina
Objednatel: VÚV TGM v.v.i.
2008-2010

Jímací území Litá, přírodní rezervace Zbytka, hydraulické a hydrologické hodnocení ovlivnění odběrů při variantách institutu minimální hladiny ve vrtu Lt-5
Lokalita: České Meziříčí, Pohoří
Objednatel: G-servis Praha spol. s.r.o.
2006

[©2014 progeo]