+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

:: Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Jímání a jakost podzemních vod

Monitoring podzemních vod

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin

Transport radionuklidů (ÚRAO)

Hydrogeologie pro stavební účely

Protipovodňová ochrana

Transport tepla

Sanace podzemních vod, rizikové analýzy

Věda a výzkum

Ochrana přírody, regionální hydrogeologie

Hydrogeologické, hydrologické a hydraulické posudky

Matematické modely proudění podzemní vody, transportu kontaminantů a tepla

Zpracování a syntéza vstupních dat z oborů klimatologie, hydrologie, geologie, hydrogeologie, hydrochemie a kartografie v modelovém řešení vytváří podmínky pro kvalitativně vyšší stupeň poznání zájmového území.
Výstupy matematických modelů využíváme pro zhodnocení a prognózu:

 • časového vývoje zásob podzemní vody,
 • úrovně hladin, směrů a rychlosti proudění a dob zdržení podzemní vody,
 • antropogenního ovlivnění systému (snížení hladin, pokles průtoků, snížení teplot),
 • bilance a rozložení koncentrací rozpuštěných látek,
 • množství tepla a teploty v horninovém masivu.


Aktualizovaný hydraulický a transportní model je vhodný podpůrný nástroj pro rozhodovací proces.

[©2014 progeo]