+420 220 910 066   progeo@1progeo.cz
 Tiché Údolí 113, Roztoky
 • :: hodnocení režimu proudění podzemních vod

  /imgslideshow/01-smery-proudeni.jpg

 • :: hydraulika podzemní vody řešená
  pomocí matematických modelů

  /imgslideshow/02-model-pv.png

 • :: provádění a vyhodnocování hydrologických
  a hydrogeologických prací

  /imgslideshow/03-mereni.jpg

 • :: hydrogeologické výpočty spojené
  s těžbou nerostných surovin

  /imgslideshow/01-lom.jpg

 • :: simulace termodynamických systémů
  pomocí metody konečných prvků

  /imgslideshow/golem.jpg

O nás    Kontakty    Služby a reference    Aktuální projekty    Data

Vícegenerační neaktivní stopovače

Projekt číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004643

Základním cílem projektu je vývoj série barevných stopovačů stejného fyzikálního chování a snadno identifikovatelných, které průchodem puklinou zůstanou fixovány do té míry, že po opakované aplikaci do puklin bude následně možné podle trasování stopovače popsat geometrii a genezi puklin. Projekt je rozdělen do čtyř etap, ve kterých bude výběr vhodných stopovačů a ověření jejich aplikace prováděn nejprve v laboratorních podmínkách. Na základě experimentů budou vybrány vhodné stopovače. Možnost jejich aplikace při stopovacích zkouškách bude ověřena na testovacích blocích s umělou puklinou. V závěrečné etapě dojde k aplikaci vybraných stopovačů v reálném horninovém prostředí. Součástí vyhodnocení experimentů bude aplikace matematického modelování.

Projekt je realizován za finanční podpory EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poskytovatele Ministerstva průmyslu a obchodu

 

Řešení projektu: 2016 - 2020

Řešitelé:

 

[©2014 progeo]